Рецензија на Поеме Сергеја А. Јесењина

Сергеј А. Јесењин
Поеме


Сергеј Александрович Јесењин рођен 1895. године, један је од најпознатијих руских песника 20. века. Припадао је правцу имажинизма.Живео је бурним животом, женио се четири пута, опијао се и показивао бунт. Његов стил живота постао је веома утицајан и популаран међу младим руским писцима, због чега је појам “јесењштина” – везан уз овог писца – означавао је боемски и декадентан однос према свету и друштву. Његове поеме најпре је одраз следбеништва руских симболиста, па он тако пише песме посвећене селу и природи, које садрже бројне метафоре и мелодичност.Женио три пута, а своју највећу љубав, Исидору Данкан, после ружног раскида, помиње у поеми “Крчмарска Москва”.

Међу његовим најлепшим поемама су:
Марта Намесница
Инонија
Ана Сњегина

Наравно ово нису све Јесењинове поеме али су једе од значајнијих па ћемо се позабавити њиховим анализом.
За почетак ћемо разјаснити појам поеме:Поема је лирско-епска песма испевана у првом лицу, у којој се преплићу елементи лирске и епске поезије. Композиција поеме заснована је на развијању фабуле. Поема је настала у романтизму

Марта Намесница
Јесењин овде обрађује мотив из историје новгородске феудалне републике (1136-1478) Почетком ХIX века Новгород јечесто био тема код песника који сусе борили против царског самодржавља па је и Јесењинова поема писана за време Првог светског рата примљена као израз песникових демократских тежњи.
"Бога Марта моли молитвом преклиње ;
и рукавом брише сузу што се слива;
Кроз високи прозор она се нагиње;
Голубове беле на крило призива;"

Инонија
Инонија је замишљена идеална земља симбол сељачког раја. У њој је дошло до изражаја "skifski"па је прожета идејама словенофилског национализма.Она је једна од најпознатијих космичких Јесењинових поема а врло често се цитира као илустрација песниковог виђења револуције.
"Ликове светаца ћу ја
Са икона да слижем свих
Мој дар је за вас - Инонија
Град у ком живи божанство живих"

Ана Сењегина
Прототип Ане Сењегине је била ћерка константиновског спахије Л. И. Кашина, којој је посвећена и песма "Зелена фризура" Био је очевидац појава које је у село довела револуција .Веза овог дела са реалном стварношћу лако се може уочити и почитавом низу детаља.

"Ако и нисам био комуниста
Од најранијег детињства
Ипак сам под северним небом
Карабин држао за "Совјет"

Изведбу о делу "Ана Сњегина"можете наћи на https://www.youtube.com/watch?v=3e_DmDeSttU 
            О поемама:Сергеј Јесењин целокупна дела 4 издање издавачког предузећа :"Рад" Београд 1977.Урадила: Љубица Ћировић.


Коментари

Популарни постови са овог блога

Рецензија на књигу "Они који су вољени" Викторија Хислоп

Рецензија на дело "Писмо из Италије" Љубомир Ненадовић